Get Adobe Flash player

STUDIUM PSYCHOLOGII SZKOLENIA


Temat :   Ustawienia systemowe metodą Berta Hellingera

Czas trwania :

Koszt: 1500 zł ( dla studentów informacja w panelu studenta)

Ograniczona liczba miejsc ! pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),zakwaterowanie

 

Opis szkolenia:

W ustawieniach wykorzystuje się fakt, iż każdy z nas posiada nieświadomą wiedzę na temat subtelności funkcjonowania systemu. Dzięki tej metodzie możemy wydobywać owe ukryte informacje na światło dzienne w celu poprawy relacji między ludźmi, poprawy funkcjonowania pacjenta poprzez zlikwidowanie lub złagodzenie symptomów. Zaletą tej metody jest to, że wystarczy pracować z jedną osobą z rodziny, żeby dokonała się zmiana w całym systemie. Metoda ustawień odkrywa systemowy poziom funkcjonowania człowieka. Każdy z nas jest związany z różnymi systemami. Podstawowym i pierwotnym jest system rodzinny, w którym członkowie rodziny powiązani są szeregiem różnych relacji i zależności. Relacje te są zwykle wieloaspektowe, wielopoziomowe i w większości nieświadome. Ustawienia systemowe pozwalają dotrzeć do owego nieświadomego poziomu, zobaczyć uwikłania, zaburzenia w relacjach z innymi członkami systemu oraz w całym systemie. Pozwalają na stosunkowo szybkie usunięcie przeszkód w prawidłowym, efektywnym funkcjonowaniu. Ustawienia systemowe metodą Berta Hellingera są od ponad 30 lat wykorzystywane w psychoterapii, pomocy psychologicznej i poradnictwie. Są metodą ?ultra-krótkoterminową"ustawienie wystarcza na dotarcie do sedna problemu i ukazanie rozwiązania.

 

Cel szkolenia:

Celem metody ustawień rodzinnych jest ujawnienie oraz transformacja nieświadomych sił panujących w systemie rodzinnym klienta, które ? zdaniem terapeutów ustawiających - powodują problemy życiowe oraz dolegliwości psychiczne i fizyczne. Podstawowym czynnikiem patogennym jest uwikłanie. ?Uwikłanie oznacza, że ktoś w rodzinie nieświadomie podejmuje los starszego jej członka i żyje według tego wzorca?. Uwikłana jednostka realizuje elementy drogi życiowej bądź osobowości (emocjonalności, postawy) innego członka jej szeroko rozumianej rodziny. Dokonywane w życiu wybory, losy związków, samopoczucie, a nawet choroby somatyczne są zdeterminowane lub współkształtowane przez rodowe uwikłania.

REKRUTACJA 2023

 

Miesięczne opłaty za naukę należy wnosić z góry. Za datę wpłaty uznawana jest data wpływu środków na rachunek. Prosimy o odpowiednio wczesne regulowanie wpłat.


 


 

Wszystkie osoby które złożą komplet dokumentów, otrzymają listowne powiadomienie o terminie inauguracji.


Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji miejsc pod numerami:

 

tel.  58 520 - 44 - 20

tel. 603 - 183 - 721

tel.504 -595 -656

 

 

e-mail: jax22@tlen.pl

studium-psychologii@tlen.pl

 

Sekretariat czynny:

Pon - Piąt.

12.00 -17.00PANEL STUDENTA