Get Adobe Flash player

PSYCHOTERAPIA

 

Głównym celem każdego kierunku również psychoterapii jest praktyczne zastosowanie wiedzy. Zajęcia prowadzone są w taki sposób abyście Państwo zdobywaną wiedzę teoretyczną mogli praktycznie zastosować.

Celem nauki na kierunku psychoterapia jest nabycie umiejętności sprawnego i profesjonalnego pomagania.

Szeroki zakres materiału pozwala na kształcenie umiejętności w zakresie terapii indywidualnej, rodzinnej, terapii osób uzależnionych oraz działań terapeutycznych w zakresie interwencji kryzysowej, Program kierunku jest dwuetapowy.

Na początku słuchacz ma możliwość skupienia się na poznaniu samego siebie, poszerzenie własnej świadomości, odkryciu własnych ograniczeń i potencjałów.

Druga faza programu poświęcona jest nabywaniu praktycznych umiejętności terapeutycznych. Korzystając z przekazywanej wiedzy i doświadczenia osobistego wykładowców słuchacze uczą się diagnostyki terapeutycznej i prowadzenia terapii. Słuchacze naszego studium są dobrymi praktykami i otrzymują wysokie, pozytywne oceny w pracy terapeutycznej.

Proponujemy następujące tematy zajęć:

 

 • program wspólny <<<< KLIKNIJ
 • psychokomunikacja
 • koncepcje osobowości
 • psychologia twórczości
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia kliniczna
 • przemoc psychologiczna
 • nurty teoretyczne i elementy ptaktyki w psychoterapii
 • psychoterapia uzależnień
 • arteterapia
 • psychodiagnostyka
 • i inne.

 

 

Warsztaty szkoleniowe:

 

 • TRENING INTERPERSONALNY
 • WARSZTAT PRACY Z WEWNĘTRZNYM DZIECKIEM
 • WARSZTAT PRACY Z KLIENTEM
 • TRENING INTRAPSYCHICZNY

REKRUTACJA 2023

 

Miesięczne opłaty za naukę należy wnosić z góry. Za datę wpłaty uznawana jest data wpływu środków na rachunek. Prosimy o odpowiednio wczesne regulowanie wpłat.


 


 

Wszystkie osoby które złożą komplet dokumentów, otrzymają listowne powiadomienie o terminie inauguracji.


Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji miejsc pod numerami:

 

tel.  58 520 - 44 - 20

tel. 603 - 183 - 721

tel.504 -595 -656

 

 

e-mail: jax22@tlen.pl

studium-psychologii@tlen.pl

 

Sekretariat czynny:

Pon - Piąt.

12.00 -17.00PANEL STUDENTA