Get Adobe Flash player

W ramach Bałtyckiego Instytutu Psychologii funkcjonuje  Studium Psychologii, Studium Psychoterapii, Studium Psychotroniki.

Szkoła o przyjęcie, do której się ubiegasz jest  zarejestrowana w Ewidencji Szkół Niepublicznych Wydziału Edukacji pod nr ew.: 11ST.

Po ukończeniu szkoły i obronie pracy uzyskuje się dyplom ukończenia studium z tytułem specjalisty w wybranym kierunku np. specjalista terapii uzależnień, specjalista terapii rodzinnej, specjalista psychoterapii, specjalista psychotronik.


Nasze szkoły gwarantują zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. 

Dużym atutem naszej szkoły jest jej ciągły rozwoju i  doświadczenie, jakie zdobyliśmy w ciągu ostatnich lat. Od tego czasu nawiązaliśmy współprace z podobnymi placówkami działającymi w kraju i za granicą oraz pozyskaliśmy do pracy doskonałych specjalistów, dzięki którym zrozumienie przedstawianej wiedzy staje się łatwe i przyjemne.


Nauka prowadzona jest tylko w systemie zaocznym - niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty (10.00 -18.00 ) i niedziele (9.00 -15.00) dwa razy w miesiącu. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku (semestr zimowy w marcu) a kończy w czerwcu .  Pełny cykl kształcenia trwa 5 semestrów - 2,5 roku.

W ciągu nauki przewidziany jest 6-dniowy warsztat szkoleniowy w każdym semestrze (zazwyczaj w miesiącach: marzec/kwiecień oraz wrzesień). Daje one możliwość realizacji pełnego programu dydaktycznego i pozwala znacznie łatwiej przyswoić praktyczne umiejętności pod okiem i kontrolą naszych wykładowców.

Na wyjazdowych warsztatach szkoleniowych słuchacz zapoznaje się z technikami, które wymagaj codziennej, cyklicznej i systematycznej pracy. Do takich technik można zaliczyć m.in.:

 

  • trening interpersonalny,
  • trening intrapsychiczny,
  • wewnętrzne dziecko,
  • doskonalenie umysłu,
  • ustawienia systemowe metodą Berta Hellingera.

REKRUTACJA 2023

 

Miesięczne opłaty za naukę należy wnosić z góry. Za datę wpłaty uznawana jest data wpływu środków na rachunek. Prosimy o odpowiednio wczesne regulowanie wpłat.


 


 

Wszystkie osoby które złożą komplet dokumentów, otrzymają listowne powiadomienie o terminie inauguracji.


Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji miejsc pod numerami:

 

tel.  58 520 - 44 - 20

tel. 603 - 183 - 721

tel.504 -595 -656

 

 

e-mail: jax22@tlen.pl

studium-psychologii@tlen.pl

 

Sekretariat czynny:

Pon - Piąt.

12.00 -17.00PANEL STUDENTA